بۇلار شەخس دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

ئەڭ ياش ئۇچقۇچى

ئەڭ ياش ئۇچقۇچى

شەخسلەر »شەخس    بۇ يازما 2015-يىلى 12-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان

ئەڭ ياش پىروفېسسور

ئەڭ ياش پىروفېسسور

شەخسلەر »شەخس    بۇ يازما 2015-يىلى 12-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان

ئەڭ ياش مىليونېر

ئەڭ ياش مىليونېر

شەخسلەر »شەخس    بۇ يازما 2015-يىلى 12-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان

ئەڭ كۆپ پوچتا ماركىسى توپلىغۇچى

ئەڭ كۆپ پوچتا ماركىسى توپلىغۇچى

شەخسلەر »شەخس    بۇ يازما 2015-يىلى 12-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان

ئەڭ كۆپ پاپىروس يىغقۇچى

ئەڭ كۆپ پاپىروس يىغقۇچى

شەخسلەر »شەخس    بۇ يازما 2015-يىلى 12-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان

يېشى ئەڭ كىچىك قىزىل كىيىملىك باش روھانى

يېشى ئەڭ كىچىك قىزىل كىيىملىك باش روھانى

شەخسلەر »شەخس    بۇ يازما 2015-يىلى 12-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان

نوغۇچ ئېتىش چىمپىيونى

نوغۇچ ئېتىش چىمپىيونى

شەخسلەر »شەخس    بۇ يازما 2015-يىلى 12-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان

نوبېل مۇكاپاتىغا ئەڭ كۆپ ئېرىشكەن كىشىلەر

نوبېل مۇكاپاتىغا ئەڭ كۆپ ئېرىشكەن كىشىلەر

شەخسلەر »شەخس    بۇ يازما 2015-يىلى 12-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان

يىلان بىلەن ئەڭ ئۇزۇن ۋاقىت بىللە تۇرغان ئادەم

يىلان بىلەن ئەڭ ئۇزۇن ۋاقىت بىللە تۇرغان ئادەم

شەخسلەر »شەخس    بۇ يازما 2015-يىلى 12-ئاينىڭ 25-كۈنى يوللانغان