بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

ياقېرىق بازىرى

ياقېرىق بازىرى

ياقېرىق بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى باي ناھىيەسى گە قاراشلىق مەمۇرىي بازار.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 29-كۈنى يوللانغان

باي بازىرى

باي بازىرى

  باي بازىرى باي ناھىيەسىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىغا جايلاشقان،ئومۇمىي كۆلىمى 120.15 كۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

رەستە مەھەللىسى

رەستە مەھەللىسى

رەستە مەھەللىسى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى باي بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي مەھەللە بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى ئويبازار مەھەللىسى، ئېغىر خىمىيە سانائەت رايونى قاتارلىق مەھەللىلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

كىندىكدۆڭ مەھەللىسى

كىندىكدۆڭ مەھەللىسى

كىندىكدۆڭ مەھەللىسى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى باي بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي مەھەللە بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى گۈللۈك مەھەللىسى، شېرىك مەھەللە كەنتى، كىندىكدۆڭ كەنتى قاتارلىق مەھەللىلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

شىنيۇەن مەھەللىسى

شىنيۇەن مەھەللىسى

شىنيۇەن مەھەللىسى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى باي بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي مەھەللە بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى يېڭى بازار مەھەللىسى، كىندىكدۆڭ مەھەللىسى، تېتىر مەھەللىسى، ئويبازار مەھەللىسى قاتارلىق مەھەللىلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 28-كۈنى يوللانغان

ئويبازار مەھەللىسى

ئويبازار مەھەللىسى

ئويبازار مەھەللىسى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى باي بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي  مەمۇرىي مەھەللە بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى رەستە مەھەللىسى، شىمالىي چوڭ كۆۋرۈك مەھەللىسى، ئېغىر خىمىيە سانائىتى باغچا مەھەللىسى قاتارلىق مەھەلىلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

تېتىر كەنتى

تېتىر كەنتى

تېتىر كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى باي بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، كۆمۈر  كان كەنتى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كۆمۈر كانى كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 28-كۈنى يوللانغان

گۈللۈك مەھەللىسى

گۈللۈك مەھەللىسى

گۈللۈك مەھەللىسى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى باي بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي مەھەللە بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى شىمالىي چوڭكۆۋرۈك مەھەللىسى، يېڭى بازار مەھەللىسى، شېرىك مەھەللە كەنتى، كۆكتاتچىلىق كەنتى قاتارلىق مەھەللىلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

يېڭى بازار مەھەللىسى

يېڭى بازار مەھەللىسى

يېڭى بازار مەھەللىسى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى باي بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي مەھەللە بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى ئېغىر خىمىيە سانائىتى رايونى، كىندىكدۆڭ مەھەللىسى، شېرىك مەھەللە مەھەللىسى قاتارلىق مەھەللىلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 28-كۈنى يوللانغان

تېتىر مەھەللىسى

تېتىر مەھەللىسى

تېتىر مەھەللىسى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى باي بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي مەھەللە بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى يېڭى بازار مەھەللىسى، گۈللۈك مەھەللىسى، ئېغىر خىمىيە سانائىتى رايونى قاتارلىق مەھەللىلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان