بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

قىزىل ئۇرۇقلۇق تاۋۇز

قىزىل ئۇرۇقلۇق تاۋۇز

قىزىل ئۇرۇقلۇق تاۋۇز ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ئاساسەن چاپچال ناھىيەسىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 17-كۈنى يوللانغان

سېرىق تاۋۇز

سېرىق تاۋۇز

سېرىق تاۋۇز ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ئاساسەن تۇرپان ، پىچان ، قۇمۇل رايۇنلىرىدا ئۆستۈرۈرلىدۇ .

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 17-كۈنى يوللانغان

ئاق تاۋۇز

ئاق تاۋۇز

ئاق تاۋۇز جەنۇبىي شىنجاڭ ، شەرقىي شىنجاڭنىڭ قوغۇن - تاۋۇز ئىشلەپچىقىرىش رايۇنلىرىدا ۋە شىمالىي شىنجاڭنىڭ بىر قىسىم ناھىيەلىرىدە ئۆستۈرۈلىدۇ .

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 16-كۈنى يوللانغان

قارا تاۋۇز

قارا تاۋۇز

قارا تاۋۇز جەنۇبىي شىنجاڭ ، شەرقىي شىنجاڭ ۋە ئىلى رايۇنىدا ئۆستۈرۈلىدۇ .

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 16-كۈنى يوللانغان

كەندىر تاۋۇز

كەندىر تاۋۇز

كەندىر تاۋۇز ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ئاساسەن چۆچەك ناھىيەسىدە ئۆستۈرۈرلىدۇ .

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 17-كۈنى يوللانغان

ياۋا تاۋۇز

ياۋا تاۋۇز

ياۋا تاۋۇز ئاپتونۇم رايۇنىمزنىڭ ھەممە جايلىرىدا ياۋا ھالەتتە ئۆسىدۇ.

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 19-كۈنى يوللانغان

چار تاۋۇز

چار تاۋۇز

چار تاۋۇز ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ئاساسەن خوتەن رايۇنىدا ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ بىر قىسىم جايلىرى ۋە تۇرپان ۋىلايىتىدە ئاز كۆلەمدە ئۆستۈرۈلىدۇ.

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 16-كۈنى يوللانغان

كۆك تاۋۇز

كۆك تاۋۇز

كۆك تاۋۇز جەنۇبىي شىنجاڭ ۋە تۇرپاننىڭ ھەر قايسى ناھىيەلىرىدە تارقالغان .

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 16-كۈنى يوللانغان

قاپاق تاۋۇز

قاپاق تاۋۇز

قاپاق تاۋۇز ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ شىمالىي شىنجاڭ رايۇنلىرىدا ئۆستۈرۈرلىدۇ .

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 17-كۈنى يوللانغان

ساۋەن تاۋۇزى

ساۋەن تاۋۇزى

ساۋەن تاۋۇزى ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ئاساسەن ساۋەن ناھىيەسىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ . 

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 17-كۈنى يوللانغان