بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

دانەنگۇ ئۆزبېك يېزىسى

دانەنگۇ ئۆزبېك يېزىسى

دانەنگۇ ئۆزبېك يېزىسى شىنجاڭ سانجى ئوبلاستى مورى ناھىيەسى گە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان

قاش يېزىسى

قاش يېزىسى

قاش يېزىسى شىنجاڭ ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى غۇلجا ناھىيەسى چېگراسىنىڭ جەنۇبىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 13-كۈنى يوللانغان

ئۈچئون خۇيزۇ يېزىسى

ئۈچئون خۇيزۇ يېزىسى

ئۈچئون خۇيزۇ يېزىسى شىنجاڭ ئىلى ۋىلايىتىدىكى غۇلجا ناھىيەسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 12-كۈنى يوللانغان

داچۈەن يېزىسى

داچۈەن يېزىسى

داچۈەن يېزىسى شىنجاڭ تارباغاتاي ۋىلايىتى دىكى ساۋەن ناھىيەسى نىڭ شىمالىي شەھەر ئەتراپىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 02-كۈنى يوللانغان

شىگوبى بازىرى

شىگوبى بازىرى

شىگوبى بازىرى شىنجاڭ تارباغاتاي ۋىلايىتى ساۋەن ناھىيەسى بازىرىنىڭ جەنۇبىدىكى 36 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 01-كۈنى يوللانغان

بورتۈڭگى يېزىسى

بورتۈڭگى يېزىسى

بورتۈڭگى يېزىسى شىنجاڭ تارباغاتاي ۋىلايىتى ساۋەن ناھىيەسى قارمىقىدىكى يېزا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 02-كۈنى يوللانغان

قارادالا يېزىسى

قارادالا يېزىسى

قارادالا يېزىسى شىنجاڭ ئىلى ئوبلاستىدىكى تېكەس ناھىيەسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 24-كۈنى يوللانغان

يېڭىتام يېزىسى

يېڭىتام يېزىسى

يېڭىتام يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى غۇلجا ناھىيەسىنىڭ جەنۇبىي قىسمىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 12-كۈنى يوللانغان

جاۋبىشەن يېزىسى

جاۋبىشەن يېزىسى

جاۋبىشەن يېزىسى شىنجاڭ سانجى ئوبلاستى مورى ناھىيەسى بازىرىنىڭ جەنۇبىغا تەخمىنەن بىر كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا، تەڭرىتاغنىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى ئېدىرلىق بەلباغقا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 28-كۈنى يوللانغان

سىداۋخوزا بازىرى

سىداۋخوزا بازىرى

سىداۋخوزا بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تارباغاتاي ۋىلايىتى ساۋەن ناھىيەسى بازىرى بىلەن بولغان ئارلىقى 45 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا، قۇربان توڭغۇت قۇملۇقىنىڭ جەنۇبىي چېتىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 31-كۈنى يوللانغان