بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

خېجىڭ بازىرى

خېجىڭ بازىرى

خېجىڭ بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيەسى گە قاراشلىق بولغان مەمۇرىي يېزا بۇلۇپ، جەنۇبىي تەرىپى نەمىنمودۇن بازىرى، غەربىي تەرىپى خارمۇدۇن بازىرى، شىمالىي تەرىپى بالغۇنتاي بازىرى بىلەن يانداش.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 11-كۈنى يوللانغان

بايان ئۇل يېزىسى

بايان ئۇل يېزىسى

بايان ئۇل يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيە بازىرىنىڭ غەربىي شىمالغا جايلاشقان، خېجىڭ ناھىيە بازىرى بولغان تاشيول مۇساپىسى 260 كىلومېتىر، دېڭىز يۈزىدىن ئوتتۇرىچە ئېگ...

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

گۈلجېت ئۇل يېزىسى

گۈلجېت ئۇل يېزىسى

گۈلجېت ئۇل يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيەسى گە، تەڭرى تېغى ئوتتۇرا بۆلىكىنىڭ مەركىزىگە جايلاشقان. يېزا ئومۇمىي كۆلىمى 6261 كۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدە يايلاق كۆلىمى 3 مىليون 407 مىڭ مو.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

بالغۇنتاي بازىرى

بالغۇنتاي بازىرى

بالغۇنتاي بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيەسى نىڭ شىمالىدىكى تاغلىق رايون بۇلۇپ، شەرقىي توقسۇن ناھىيەسى، غەربتە غۇلجا شەھىرى، جەنۇبتا خېجىڭ ناھىيە بازىرى، شىمالىي ...

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 11-كۈنى يوللانغان

ئالغۇ يېزىسى

ئالغۇ يېزىسى

ئالغۇ يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيەسى گە قاراشلىق موڭغۇل مىللىتى نى ئاساس قىلغان مەمۇرىي يېزا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

كىرئۇت يېزىسى

كىرئۇت يېزىسى

كىرئۇت يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيەسى گە قاراشلىق مەمۇرىي يېزا بۇلۇپ، خېجىڭ ناھىيە بىلەن بولغان ئارىلىقى 96 كىلومېتىر؛ شەرقىي جەنۇبى توقسۇن ناھىيەسى، خوشۇت ناھىيەسى بىلەن چېگرىلىنىدۇ. غەربىي بالغۇنتاي بازىرى بىلەن قوشنا، شىمالىي ئالغۇ يېزىسى بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 10-كۈنى يوللانغان

شەلمىربوخ يېزىسى

شەلمىربوخ يېزىسى

شەلمىربوخ يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيەسى قارمىقىدىكى يېزا، خېجىڭ ناھىيە بازىرىنىڭ جەنۇبىغا 23 كىلومېتىر كېلدىغان جايغا، قاراشەھەر ئويمانلىقىنىڭ ئوتتۇرا شىمالى، قايدو دەرياسىنىڭ تۆۋەنكى ئېقىنىنىڭ شىمالىي قىرغىقىغا جايلاشقان. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

بارۇن خارمودۇن بازىرى

بارۇن خارمودۇن بازىرى

بارۇن خارمودۇن بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيەسى گە قاراشلىق مەمۇرىي بازار بۇلۇپ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ئوتتۇرا تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبىي ئېتىكىگە، قايدۇ دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنى جەنۇبىي قىرغىقىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 11-كۈنى يوللانغان

خارمۇدۇن بازىرى

خارمۇدۇن بازىرى

خارمۇدۇن بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيەسى گە قاراشلىق مەمۇرىي يېزا بۇلۇپ، ناھىيە بازىرى بىلەن بولغان تۈز سىزىق ئارىلىقى 30 كىلومېتىر، دېڭىز يۈزىدىن ئوتتۇرىچە ئېگىزلىكى 1192 مېتىر.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 10-كۈنى يوللانغان

بايىنغۇلىن يېزىسى

بايىنغۇلىن يېزىسى

بايىنغۇلىن يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بايىنغۇلىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى خېجىڭ ناھىيەسى غەربىي شىمالى قىسىمىدىكى تاغلىق رايون.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان