بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

ئەنجۈر شاپتۇل

ئەنجۈر شاپتۇل

ئەنجۈر شاپتۇل ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغىمۇ تارقالغان، ئىلى رايۇنىدا كۆپلەپ ئۆستۈرۈلىدۇ، بۇ خىل شاپتۇل يەنە توقاچ شاپتۇل دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

توغاچ شاپتۇل

توغاچ شاپتۇل

توغاچ شاپتۇل ئازغان ئائىلىسىدىكى، شاپتۇل ئۇرۇقدىشى، يوپۇرماق تاشلايدىغان كىچىك دەرەخ بۇلۇپ،  ئىلى، قەشقەر، خوتەن، ئاقسۇ رايۇنلىرىغا كۆپىرەك تارقالغان .

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

سېرىق شاپتۇل

سېرىق شاپتۇل

سېرىق شاپتۇل قەشقەر، قاغىلىق، گۇما، خوتەن ناھىيىسى، كېرىيە، چەرچەن، پىچان قاتارلىق رايۇنلاردا ئۆستۈرۈلىدۇ. 

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

يارما شاپتۇل

يارما شاپتۇل

يارما شاپتۇل ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا، بولۇپمۇ ئىلى رايۇنى ۋە جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ھەر قايسى ناھىيەلەردە كۆپىرەك ئۆستۈرۈلىدۇ، 9-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى پىشىدۇ.

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

تويۇن شاپتۇل

تويۇن شاپتۇل

تويۇن شاپتۇل  ئاۋات، كۇچا، پىچان، قەشقەرنىڭ ئايرىم ناھىيەلىرىگە تارقالغان. بەزىلەر بۇ خىل شاپتۇلنى «تاتلىق مېغىزلىق شاپتۇل»، «يىشىل ئەتلىك قوشكىزەك» دېگەن ناملار بىلەن ئاتايدۇ. 

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

قىزىل بۇرۇن شاپتۇل

قىزىل بۇرۇن شاپتۇل

قىزىل بۇرۇن شاپتۇل شىنجاڭ رايونىمزنىڭ  ئىلى ، ئاقسۇ رايۇنلىرىدا كۆپرەك ئۆستۈرۈلىدۇ، بۇ سورت 7 - ئاينىڭ ئوتتۇرلىرىدا پىشىدۇ ،

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

تاش شاپتۇل

تاش شاپتۇل

تاش شاپتۇل شىنجاڭ رايونىمىزنىڭ ئۈرۈمچى، سانجى قاتارلىق رايۇنلاردا كۆپرەك ئۆستۈرۈلىدۇ.  9-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى پىشىدۇ.

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

يەرلىك كىچىك شاپتۇل

يەرلىك كىچىك شاپتۇل

يەرلىك كىچىك شاپتۇل شىنجاڭ رايونىمىزنىڭ كورلا، كۇچا، ئاقسۇ، قەشقەر ۋە خوتەننىڭ ئايرىم ناھىيەلىرىدە ئۆستۈرۈلىدۇ، 9-ئاينىڭ ئوتتۇرلىرى پىشىدۇ. 

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 09-كۈنى يوللانغان

مىياڭسال شاپتۇل

مىياڭسال شاپتۇل

مىياڭسال شاپتۇلى خوتەن رايۇنىدا كۆپرەك ئۆستۈرۈلىدۇ.

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

كۆك مىياڭسال شاپتۇل

كۆك مىياڭسال شاپتۇل

كۆك مىياڭسال شاپتۇل ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ئاقسۇ، خوتەن رايۇنلىرىدا ئۆستۈرۈلىدۇ، 10-ئاينىڭ باشلىرى پىشىدۇ. 

تەبىئەت »جانلىقلار »ئۆسۈملۈكلەر    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان