بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

ئاقتىچى مەھەللىسى

ئاقتىچى مەھەللىسى

ئاقتىچى مەھەللىسى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى ئۇزۇن بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي مەھەللە بۇلۇپ، قىچىلىق دېھقانچىلىق مەيدانى كەنتى، تاغاچى كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن بىر بازارنىڭ باشقۇرۇش قارمىقىدا. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 15-كۈنى يوللانغان

لىن جىلۇ مەھەللىسى

لىن جىلۇ مەھەللىسى

لىن جىلۇ مەھەللىسى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى رەستە كوچا باشقارمىسىنىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي مەھەللە بۇلۇپ، سۇ قوۋۇق مەھەللىسى، پاختا بازار مەھەللىسى، رەستە مەھەللىسى قاتارلىق مەھەللىلەر بىلەن بىر جاينىڭ باشقۇرۇش قارمىقىدا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 24-كۈنى يوللانغان

شوركۆلئېرىق كەنتى

شوركۆلئېرىق كەنتى

شوركۆلئېرىق كەنتى ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى ئاقئۆستەڭ يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، ئاقئۆستەڭ كەنتى، توپا ئېرىق كەنتى قاتارلىقلار بار.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 01-ئاينىڭ 31-كۈنى يوللانغان

قاراسار كەنتى

قاراسار كەنتى

قاراسار كەنتى ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى نىڭ ئاقئۆستەڭ يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، يېنىدا يەكشەنبە بازار كەنتى، گۈمبەز ئېرىق كەنتى، قاراڭغۇتوغراق كەنتى قاتارلىقلار بار.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 01-ئاينىڭ 31-كۈنى يوللانغان

خانىقاتام يېزىسى

خانىقاتام يېزىسى

خانىقاتام يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ كۇچا ناھىيەسىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 21-كۈنى يوللانغان

چوڭشەھەر كەنتى

چوڭشەھەر كەنتى

چوڭشەھەر كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى خانىقاتام يېزىسى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، يانئېرىق كەنتى، بوزئېرىق كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 06-كۈنى يوللانغان

يېڭىمەھەللە كەنتى

يېڭىمەھەللە كەنتى

يېڭىمەھەللە كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى خانىقاتام يېزىسى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، گۈلباغ كەنتى، چوڭشەھەر كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 06-كۈنى يوللانغان

دابوز كەنتى

دابوز كەنتى

دابوز كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى چىمەن بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ،  ئارابوز كەنتى، قايلو كەنتى، غوجاتۇرۇس كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ ھەم بىر بازارنىڭ باشقۇرۇش قارمىقىدا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 07-كۈنى يوللانغان

بوستان كەنتى

بوستان كەنتى

بوستان كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى خانىقاتام يېزىسى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، يېڭىتۇر كەنتى، ئاقئېرىق كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا ھەم بىر يېزىنىڭ باشقۇرۇش قارمىقىدا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 04-كۈنى يوللانغان

توپا ئېرىق كەنتى

توپا ئېرىق كەنتى

توپا ئېرىق كەنتى ئاقسۇ ۋىلايىتى كۇچا ناھىيەسى نىڭ ئاقئۆستەڭ يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، قاراڭغۇتوغراق كەنتى، تۈگمەنبېشى كەنتى، گۈمبەز توغراق كەنتى، قاراسار كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 01-ئاينىڭ 03-كۈنى يوللانغان