بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

ئارش يېزىسى

ئارش يېزىسى

ئارش يېزىسى شىنجاڭ كېرىيە ناھىيەسى گە جايلاشقان، كېرىيە ناھىيەسى بازىرىغا 13 كىلومېتىر كېلىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 24-كۈنى يوللانغان

سېغىزكۆل يېزىسى

سېغىزكۆل يېزىسى

سېغىزكۆل يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى خوتەن ۋىلايىتى نىڭ خوتەن ناھىيەسى گە جايلاشقان. بۇ يېزىغا قاراشلىق 14 كەنت ئاھالە كومىتېتى بار.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2016-يىلى 11-ئاينىڭ 24-كۈنى يوللانغان

يېڭىئېرىق يېزىسى

يېڭىئېرىق يېزىسى

يېڭىئېرىق يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاۋات ناھىيەسىگە جايلاشقان. ئومۇمىي كۆلىمى 616 كۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 07-كۈنى يوللانغان

دولان يېزىسى

دولان يېزىسى

دولان يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتى ئاۋات ناھىيەسىنىڭ شىمالىغا جايلاشقان،ئومۇمىي ئىگىلىگەن يەر كۆلىمى 15.8 كۋادرات كىلومېتىر.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 07-كۈنى يوللانغان

ئوتبېشى يېزىسى

ئوتبېشى يېزىسى

ئوتبېشى يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ ئۇچتۇرپان ناھىيەسىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 06-كۈنى يوللانغان

قاراجول يېزىسى

قاراجول يېزىسى

قاراجول يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئاتۇش شەھىرىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 11-كۈنى يوللانغان

يۇرچى يېزىسى

يۇرچى يېزىسى

يۇرچى يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى كەلپىن ناھىيەسى ناھىيە بازىرىنىڭ ئۈچ كىلومېتىر شەرقىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

باغتوغراق يېزىسى

باغتوغراق يېزىسى

باغتوغراق يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ ئاۋات ناھىيەسىگە جايلاشقان. ئومۇمىي كۆلىمى 13 مىڭ 300 كۋادرات كىلومېتىر.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

تۈگۈرمىتى يېزىسى

تۈگۈرمىتى يېزىسى

تۈگۈرمىتى يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئاتۇش شەھىرىگە جايلاشقان.يەر كۆلىمى 3108 كۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ. 

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 12-كۈنى يوللانغان

قاش يېزىسى

قاش يېزىسى

قاش يېزىسى شىنجاڭ ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى غۇلجا ناھىيەسى چېگراسىنىڭ جەنۇبىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 13-كۈنى يوللانغان