بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

ياقېرىق بازىرى

ياقېرىق بازىرى

ياقېرىق بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى باي ناھىيەسى گە قاراشلىق مەمۇرىي بازار.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 29-كۈنى يوللانغان

ياقېرىق كەنتى

ياقېرىق كەنتى

ياقېرىق كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى ياقېرىق بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى ئومۇمىي ليەندۈي كەنتى، ئالتە گۈمبەز كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان

ئالتە گۈمبەز كەنتى

ئالتە گۈمبەز كەنتى

ئالتە گۈمبەز كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى ياقېرىق بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى دېھقانچىلىق مەيدانى كۆمۈركان كەنتى، ئاقبۇلۇڭ كەنتى، ياقائېرىق كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 29-كۈنى يوللانغان

ئۆستەڭبويى كەنتى

ئۆستەڭبويى كەنتى

ئۆستەڭبويى كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى ياقېرىق بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى يىلىقچى كەنتى، دېھقانچىلىق مەيدانى كۆمۈركان كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان

ئاقگۈمبەز كەنتى

ئاقگۈمبەز كەنتى

ئاقگۈمبەز كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى ياقېرىق بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى چاقچى كەنتى، يىلىقچى كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا ھەم بىر بازارنىڭ باشقۇرۇش قارمىقىدا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 29-كۈنى يوللانغان

ئاراشور كەنتى

ئاراشور كەنتى

ئاراشور كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى ياقېرىق بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى ئاقبۇلۇڭ كەنتى، دېھقانچىلىق مەيدانى چارۋىچىلىق مەيدانى كەنتى، ياقېرىق كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان

ئاقبۇلۇڭ كەنتى

ئاقبۇلۇڭ كەنتى

ئاقبۇلۇڭ كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى ياقېرىق بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ،  ئەتراپىدىكى ئاقگۈمبەز كەنتى، بوز كەنتى، يىلىقچى كەنتى، چاقچى كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 29-كۈنى يوللانغان

بوز كەنتى

بوز كەنتى

بوز كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى ياقېرىق بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى ئاقبۇلۇڭ كەنتى، يىلىقچى كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان

دېھقانچىلىق مەيدانى چارۋىچىلىق مەيدانى كەنتى

دېھقانچىلىق مەيدانى چارۋىچىلىق مەيدانى كەنتى

دېھقانچىلىق مەيدانى چارۋىچىلىق مەيدانى كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى ياقېرىق بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى چاقچى كەنتى، ئاراشور كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان