بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

بەيياڭخې يېزىسى

بەيياڭخې يېزىسى

بەيياڭخې يېزىسى، شىنجاڭ سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى مورى ناھىيەسىنىڭ ناھىيە بازىرىنىڭ 5.8 كىلومېتىر شەرقىدىكى جايغا، تەڭرىتاغنىڭ شىمالىي ئېتىكىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 29-كۈنى يوللانغان

ئېگىنبۇلاق يېزىسى

ئېگىنبۇلاق يېزىسى

ئېگىنبۇلاق يېزىسى شىنجاڭ سانجى ئوبلاستىدىكى مورى قازاق ئاپتونوم ناھىيەسىنىڭ غەربىگە، تەڭرىتاغنىڭ شىمالىي ئېتىكىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 28-كۈنى يوللانغان

كان يېزىسى

كان يېزىسى

كان يېزىسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەسىنىڭ شەرقىگە، چاپچال بازىرىغا 45 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا، چاپچال تېغىنىڭ شىمالىي ئېتىكىگە، ئىلى دەرياسىنىڭ جەنۇبىي قىرغىقىغا، جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 26-كۈنى يوللانغان

چۆرېن يېزىسى

چۆرېن يېزىسى

چۆرېن يېزىسى شىنجاڭ سانجى ئوبلاستى مورى قازاق ئاپتونوم ناھىيەسىدىكى قۇملۇق قىرغاقلارغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 28-كۈنى يوللانغان

چولاقتېرەك يېزىسى

چولاقتېرەك يېزىسى

چولاقتېرەك يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى تېكەس ناھىيەسى تېكەس بازىرىنىڭ غەربىي جەنۇبىغا 16 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 24-كۈنى يوللانغان

دۇڭچېڭ بازىرى

دۇڭچېڭ بازىرى

دۇڭچېڭ بازىرى شىنجاڭ سانجى ئوبلاستى مورى ناھىيە بازىرىنىڭ غەربىي جەنۇبىغا 21 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا، تەڭرىتاغنىڭ شىمالىي ئېتىكىنىڭ شەرقىي چېتىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

كونا ساۋەن بازىرى

كونا ساۋەن بازىرى

كونا ساۋەن بازىرى شىنجاڭ تارباغاتاي ۋىلايىتى ساۋەن ناھىيەسى بازىرىنىڭ شىمالىغا 45 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 31-كۈنى يوللانغان

ئۇلان ئۇس بازىرى

ئۇلان ئۇس بازىرى

ئۇلان ئۇس بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تارباغاتاي ۋىلايىتى ساۋەن ناھىيەسى قارمىقىدىكى بازار.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 31-كۈنى يوللانغان

مورى بازىرى

مورى بازىرى

مورى بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى مورى قازاق ئاپتونوم ناھىيەسىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

توپلۇق يېزىسى

توپلۇق يېزىسى

توپلۇق يېزىسى- شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى نىڭ ئاقسۇ شەھىرى گە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 08-ئاينىڭ 29-كۈنى يوللانغان