بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

تېتىر كەنتى

تېتىر كەنتى

تېتىر كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى باي ناھىيەسى باي بازىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى بىر تەبئىي مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، كۆمۈر  كان كەنتى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كۆمۈر كانى كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 03-ئاينىڭ 28-كۈنى يوللانغان

يېكچى كەنتى

يېكچى كەنتى

يېكچى كەنتى شىنجاڭ خوتەن ۋىلايىتى قاراقاش ناھىيەسى نىڭ ئاقساراي يېزىسى غا جايلاشقان بولۇپ، خۇمدان كەنتى، ئاياق جىلغا كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2016-يىلى 12-ئاينىڭ 21-كۈنى يوللانغان

ئاقدالا كەنتى

ئاقدالا كەنتى

ئاقدالا كەنتى قاراغاش چارۋىچىلىق فېرمىسىغا تەۋە، قاراتۆپە كەنتى، كۇرشىتى كەنتى، توسچى كەنتى بىلەن قوشنا، يېشىللىق بىلەن قاپلانغان، مەنزىرىسى گۈزەل، ئورمانلىرى بۈك-باراقسان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 01-ئاينىڭ 05-كۈنى يوللانغان

قاراتۆبە كەنتى

قاراتۆبە كەنتى

قاراتۆبە كەنتى ئالتاي شەھىرى نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدە، توسچى كەنتى، قىز تاش كەنتى، كۇرشىت كەنتى، قوشقوبۇ قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا، ئادەملىرى ئىشچان، مەنزىرىسى گۈزەل، بۈك باراقسانلىققا تولغان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 01-ئاينىڭ 05-كۈنى يوللانغان

ئارامەھەللە كەنتى

ئارامەھەللە كەنتى

ئارامەھەللە كەنتى شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى توقسۇ ناھىيەسى پەيشەنبەبازار يېزىسى نىڭ باشقۇرۇش قارمىقىدىكى مەمۇرىي كەنت بۇلۇپ، ئەتراپىدىكى قارادۆڭ كەنتى، چوڭتوغراق كەنتى قاتارلىق كەنتلەر بىلەن قوشنا ھەم بىر بازارنىڭ باشقۇرۇش قارمىقىدا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 06-كۈنى يوللانغان

باغچى كەنتى

باغچى كەنتى

باغچى كەنتى بولسا خوتەن ناھىيەسى باغچى بازىرى غا تەۋە. بۇقەمبە كەنتى، شورباغ كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك، تارىخى ئۇزۇن، بايلىقى مول، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »جۇغراپىيەگە ئائىت    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 13-كۈنى يوللانغان

ئەللامە كەنتى

ئەللامە كەنتى

ئەللامە كەنتى بولسا خوتەن ناھىيەسى باغچى بازىرى غا تەۋە. ئوتتۇرا قاش كەنتى، كاسپى كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك، تارىخى ئۇزۇن، بايلىقى مول، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 13-كۈنى يوللانغان

ئەسلىكەنت كەنتى

ئەسلىكەنت كەنتى

ئەسلىكەنت كەنتى بولسا خوتەن ناھىيەسى باغچى بازىرى غا تەۋە. ئوتتۇرا قاش كەنتى، يۇقاقۇن كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك، تارىخى ئۇزۇن، بايلىقى مول، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 13-كۈنى يوللانغان

خەلچى كەنتى

خەلچى كەنتى

خەلچى كەنتى بولسا خوتەن ناھىيەسى باغچى بازىرى غا تەۋە. ئەللامە كەنتى، تۆۋەنقاش كەنتى بىلەن قوشنا. ئورمانلىرى بۈك باراقسان، سۈيى ئەلۋەك، بايلىقى مول، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 15-كۈنى يوللانغان

يۇڭبازار كەنت

يۇڭبازار كەنت

يۇڭبازار كەنتى بولسا خوتەن شەھىرى يۇرۇڭقاش بازىرى غا تەۋە. ئاياغ ئىگىز ئېرىق كەنتى، داۋابازار كەنتى بىلەن قوشنا. سۈيى ئەلۋەك، تارىخى ئۇزۇن، بايلىقى مول، قاتنىشى قۇلاي.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 13-كۈنى يوللانغان