بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

جىيا يېزىسى

جىيا يېزىسى

جىيا يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى خوتەن شەھىرى گە 10 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 12-ئاينىڭ 16-كۈنى يوللانغان

يېڭىئېرىق يېزىسى

يېڭىئېرىق يېزىسى

يېڭىئېرىق يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاۋات ناھىيەسىگە جايلاشقان. ئومۇمىي كۆلىمى 616 كۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 07-كۈنى يوللانغان

سايرام بازىرى

سايرام بازىرى

سايرام بازىرى باي ناھىيە بازىرىنىڭ شەرقىگە جايلاشقان بولۇپ، ناھىيە بىلەن بولغان تۈز سىزىقلىق ئارىلىقى 28 كىلومېتر.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 28-كۈنى يوللانغان

دولان يېزىسى

دولان يېزىسى

دولان يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتى ئاۋات ناھىيەسىنىڭ شىمالىغا جايلاشقان،ئومۇمىي ئىگىلىگەن يەر كۆلىمى 15.8 كۋادرات كىلومېتىر.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 07-كۈنى يوللانغان

ياركۆۋرۈك يېزىسى

ياركۆۋرۈك يېزىسى

ياركۆۋرۈك يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ ئۇچتۇرپان ناھىيەسىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 05-كۈنى يوللانغان

يۇلتۇزباغ بازىرى

يۇلتۇزباغ بازىرى

 يۇلتۇزباغ بازىرى توقسۇ ناھىيە بازىرىنىڭ غەربىي جەنۇبىغا جايلاشقان، پۈتۈن بازارنىڭ ئوتتۇرىچە دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 1009 مېتىر، ئومۇمىي كۆلىمى 866.67 كۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 24-كۈنى يوللانغان

ئوتبېشى يېزىسى

ئوتبېشى يېزىسى

ئوتبېشى يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ ئۇچتۇرپان ناھىيەسىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 06-كۈنى يوللانغان

قاراجول يېزىسى

قاراجول يېزىسى

قاراجول يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئاتۇش شەھىرىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 11-كۈنى يوللانغان

يۇرچى يېزىسى

يۇرچى يېزىسى

يۇرچى يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى كەلپىن ناھىيەسى ناھىيە بازىرىنىڭ ئۈچ كىلومېتىر شەرقىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

باغتوغراق يېزىسى

باغتوغراق يېزىسى

باغتوغراق يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ ئاۋات ناھىيەسىگە جايلاشقان. ئومۇمىي كۆلىمى 13 مىڭ 300 كۋادرات كىلومېتىر.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان