بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

تامقارا چوڭ ئەترىتى

تامقارا چوڭ ئەترىتى

تامقارا چوڭ ئەترىتى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى ئاقتۇ ناھىيەسى ئاقدالا چارۋىچىلىق فېرمىسىغا جايلاشقان بولۇپ، يېنىدا ئاقدالا چوڭ ئەترىتى، ئۈجمە چوڭ ئەترىتى بار.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 15-كۈنى يوللانغان

ئاقدالا چوڭ ئەترىتى

ئاقدالا چوڭ ئەترىتى

ئاقدالا چوڭ ئەترىتى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى ئاقتۇ ناھىيەسى ئاقدالا چارۋىچىلىق فېرمىسىغا جايلاشقان بولۇپ، تامقارا چوڭ ئەترىتى، پاسرىۋات چوڭ ئەترىتى، پوكتاۋئېغىز چوڭ ئەترىتى قاتارلىقلار بىلەن تۇتىشىدۇ.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 14-كۈنى يوللانغان

پاسرىۋات چوڭ ئەترىتى

پاسرىۋات چوڭ ئەترىتى

پاسرىۋات چوڭ ئەترىتى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى ئاقتۇ ناھىيەسى ئاقدالا چارۋىچىلىق فېرمىسىغا جايلاشقان بولۇپ، پىكتاۋ ئېغىز كەنتى، ئاقدالا چوڭ ئەترىتى، تامقارا چوڭ ئەترىتى قاتارلىقلار بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 15-كۈنى يوللانغان

ئۈجمە چوڭ ئەترىتى

ئۈجمە چوڭ ئەترىتى

ئۈجمە چوڭ ئەترىتى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى ئاقتۇ ناھىيەسى ئاقدالا چارۋىچىلىق فېرمىسىغا جايلاشقان بولۇپ، ئاقدالا چوڭ ئەترىتى، پاسرىۋات چوڭ ئەترىتى قاتارلىقلار بىلەن بىر يېزا تەۋەسىدە.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 15-كۈنى يوللانغان

پوكتاۋئېغىز چوڭ ئەترىتى

پوكتاۋئېغىز چوڭ ئەترىتى

پوكتاۋئېغىز چوڭ ئەترىتى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى ئاقتۇ ناھىيەسى ئاقدالا چارۋىچىلىق فېرمىسىغا جايلاشقان بولۇپ، تامقارا چوڭ ئەترىتى، ئاقدالا چوڭ ئەترىتى قاتارلىقلار بىلەن قوشنا.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »باشقا مەمۇرى رايونلار    بۇ يازما 2017-يىلى 02-ئاينىڭ 15-كۈنى يوللانغان